Publicitate | Harta site | Contact

Spy Shop_logo_22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premium Security_logo_nou

 

 

 

 

Gal Security_logo_portal

 

 

 

 

 

 

 

Eisol logo

 

RDIF logo 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power Solutions logo

 

Ultimele stiri

Camerele HiWatch de la Hikvision: fiabilitate si accesibilitate pentru securitat...
Camerele HiWatch de la Hikvision: fiabilitate si accesibilitate pentru securitatea casei tale

Intr-o lume tot mai digitalizata, supravegherea video devine esentiala pentru protejarea locuintelor [ ... ]

Argus 3 Ultra vs Argus 3 Pro: asemenari si diferente
Argus 3 Ultra vs Argus 3 Pro: asemenari si diferente

Odata cu evolutia tehnologiei cererea pentru solutii avansate de securitate pentru locuinte continua [ ... ]

Solutii inteligente pentru securitatea casei: Integrarea camerelor de supraveghe...
Solutii inteligente pentru securitatea casei: Integrarea camerelor de supraveghere in sistemele smart home

Odata cu tehnologia si cresterea preocuparilor legate de securitatea locuintelor, integrarea camerel [ ... ]

Gestionarea eficienta a retelelor profesionale: switch-uri Dahua administrate in...
Gestionarea eficienta a retelelor profesionale: switch-uri Dahua administrate in Cloud

Intr-o era a evolutiei tehnologice accelerate, in care schimbarile sunt la ordinea zilei, conectivit [ ... ]

Camerele Imou: Solutia eficienta si accesibila pentru securitatea rezidentiala
Camerele Imou: Solutia eficienta si accesibila pentru securitatea rezidentiala

Securitatea locuintei tale este o prioritate, iar alegerea unei solutii eficiente si accesibile poat [ ... ]

oferte-comerciale

KLAUS MEDIA si portalul www.securitatesiprotectie.ro nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate, acestea revenind in sarcina Angajatorului / Comerciantului.

Pentru publicarea de oferte de angajare sau comerciale, va rugam sa ne contactati la: 0723.66.24.20; 0744.63.98.90 sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adauga-anunt

Ultimele Interviuri

Ordin nr. 87 din 06/04/2010

 

Ordin nr. 87 din 06/04/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

 

Ordin nr. 87 din 06/04/2010

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 14/04/2010

 

Intrare in vigoare: 14/04/2010

 

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

 

Avand in vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila,

 

in considerarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,

 

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

 

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, urmareste punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

 

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 27 august 2007.

 

Ministrul administratiei si internelor,

 

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 aprilie 2010.

 

Nr. 87.

 

Metodologie din 06/04/2010

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 14/04/2010

 

Intrare in vigoare: 14/04/2010

 

de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

 

CAPITOLUL I

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de autorizare a persoanelor ce efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

 

(2) Fac obiectul autorizarii potrivit prezentei metodologii urmatoarele lucrari:

 

a) proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

 

b) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

 

c) proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;

 

d) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

 

e) termoprotectie cu vopsele termospumante;

 

f) termoprotectie cu produse de torcretare;

 

g) ignifugarea materialelor combustibile;

 

h) intretinerea instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor;

 

i) verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

 

(3) Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, altele decat cele prevazute la alin. (2), se face prin metodologii specifice, aprobate in conditiile legii.

 

Art. 2. - In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 

a) autorizatie - document emis de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila care da dreptul titularului sa efectueze lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor prevazute de art. 1 alin. (2);

 

b) persoane - persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale;

 

c) personal - angajati ai persoanelor juridice, membri ai intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, precum si persoane fizice autorizate, care detin un certificat de competenta profesionala pentru unul sau mai multe dintre domeniile de autorizare prevazute la art. 1 alin. (2);

 

d) certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala in domeniul pentru care se solicita autorizare.

 

Art. 3. - Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, denumita in continuare autorizare, se realizeaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

 

CAPITOLUL II

 

Desfasurarea activitatii de autorizare a persoanelor

 

Art. 4. - (1) Autorizarea se solicita in scris, pentru fiecare dintre lucrarile prevazute la art. 1 alin. (2), la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit in continuare Centrul National, unitate specializata din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General.

 

(2) In cazul persoanei juridice, autorizarea se solicita pentru fiecare filiala a acesteia, constituita potrivit legii, care urmeaza sa efectueze lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

 

(3) Autorizatia se acorda pe o perioada nedeterminata.

 

(4) Modelul cererii de autorizare este prevazut in anexa nr. 1.

 

Art. 5. - (1) Cererea de autorizare trebuie insotita de urmatoarele documente:

 

a) copie de pe certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului;

 

b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea solicitarii autorizarii de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa inregistrarea uneia sau mai multor activitati pentru care se solicita autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevazute in anexa nr. 2;

 

c) lista cu personalul semnata si stampilata de solicitant;

 

d) copii de pe certificatul/certificatele de competenta profesionala pentru ocupatii specifice, care respecta Lista ocupatiilor specifice prevazuta in anexa nr. 3;

 

e) Lista mijloacelor tehnice din dotare, semnata si stampilata de solicitant, intocmita conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor aparatelor din dotare;

 

f) buletine de verificare metrologica sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic pentru mijloacele de masurare din dotare, supuse controlului metrologic legal;

 

g) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita autorizarea, care respecta structura-cadru prevazuta in anexa nr. 5, semnata si stampilata de solicitant, sau, atunci cand exista un sistem de management al calitatii pe domeniul pentru care se solicita autorizarea, dovada din care sa rezulte implementarea acestuia si procedura de lucru aferenta;

 

h) copie de pe autorizatia emisa de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitatilor de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingatoare de incendiu, in cazul persoanelor care solicita autorizarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu;

 

i) dovada achitarii contravalorii prestarilor de servicii.

 

(2) In cazul institutiilor/autoritatilor publice, situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se dovedesc prin prezentarea unor documente echivalente.

 

(3) Prin prezentarea certificatelor de competenta profesionala prevazute la alin. (1) lit. d), persoanele care solicita autorizarea trebuie sa faca dovada ca personalul acopera toate unitatile de competenta specifice.

 

(4) Dotarea cu mijloace tehnice, dovedita potrivit alin. (1) lit. e), trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 

a) generale:

 

1. sa fie asigurata pe intreaga perioada de autorizare a persoanei;

 

2. mijloacele tehnice nu trebuie sa fie de tip hobby sau destinate uzului casnic/gospodaresc;

 

b) specifice:

 

1. sa fie asigurata pentru fiecare sucursala, in cazul persoanelor juridice;

 

2. sa fie asigurata pentru fiecare punct de lucru, in cazul in care se solicita autorizarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.

 

Art. 6. - (1) Cererile se inregistreaza in ordinea primirii lor.

 

(2) In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o confirmare, care trebuie sa contina urmatoarele:

 

a) informatii privind completarea documentelor care insotesc cererea de autorizare, daca este cazul;

 

b) comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare si a datei de la care incepe sa curga: data inregistrarii cererii de autorizare sau, dupa caz, data primirii documentatiei complete;

 

c) caile de atac;

 

d) mentiunea privind autorizarea tacita, in cazul depasirii termenului de procesare a cererii.

 

(3) Documentele solicitate suplimentar trebuie sa fie depuse in cel mult 45 de zile de la data notificarii, in caz contrar cererea se respinge.

 

Art. 7. - (1) Cererea de autorizare se solutioneaza de catre specialisti din structura de autorizare printr-un referat care cuprinde concluzii si propuneri privind acordarea autorizatiei sau, dupa caz, respingerea motivata a solicitarii; referatul se vizeaza de catre seful structurii de autorizare si se aproba de catre seful Centrului National.

 

(2) Cererea solicitantului se proceseaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile, cu conditia notificarii solicitantului inainte de expirarea termenului initial. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de Centrul National.

 

(3) In cazul in care cererea se respinge, solicitantul trebuie informat cu privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza luarii acestei masuri.

 

(4) Modelul autorizatiilor emise de Centrul National este prevazut in anexa nr. 6.

 

(5) Evidenta autorizatiilor emise se tine intr-un registru special, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.

 

(6) Daca solicitantii nu se prezinta pentru ridicarea autorizatiilor in termen de 6 luni de la data emiterii, acestea se claseaza si se indosariaza potrivit reglementarilor in vigoare.

 

CAPITOLUL III

 

Supravegherea persoanelor autorizate

 

Art. 8. - (1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditari de supraveghere.

 

(2) Auditul de supraveghere se realizeaza de Centrul National si/sau de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza unei proceduri de efectuare a auditului aprobata prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

 

(3) In vederea realizarii auditului de supraveghere fiecare inspectorat pentru situatii de urgenta judetean, respectiv al municipiului Bucuresti desemneaza cel putin 2 specialisti pentru fiecare domeniu de autorizare prevazut la art. 1 alin. (2). Dupa centralizarea de catre Centrul National si aprobarea de catre inspectorul general al Inspectoratului General, lista auditorilor desemnati se afiseaza pe site-ul oficial al Inspectoratului General si al Centrului National.

 

Art. 9. - (1) Persoanele autorizate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor in spatiile in care efectueaza lucrari in domeniile prevazute la art. 1 alin. (2), la toate documentele care au stat la baza autorizarii, dupa caz, la documentele de provenienta, certificatele de calitate, declaratiile de conformitate pentru toate mijloacele tehnice din dotare si substantele utilizate si la altele asemenea.

 

(2) Beneficiarii lucrarilor realizate de persoanele autorizate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor la toate lucrarile efectuate sau aflate in curs de efectuare.

 

(3) Modul de efectuare a lucrarilor se verifica in cadrul a cel putin 3 lucrari alese de auditor.

 

Art. 10. - (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.

 

(2) Auditul de supraveghere planificat se efectueaza cel putin o data la 2 ani si se comunica persoanei autorizate cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru realizarea acestuia.

 

(3) Auditul de supraveghere inopinat se executa:

 

a) in urma reclamatiilor, informarilor si/sau sesizarilor cu privire la lucrarile aflate in curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizata;

 

b) pe timpul verificarii activitatii auditorilor de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supraveghere a pietei.

 

Art. 11. - (1) In urma auditului de supraveghere se intocmeste un referat de supraveghere, al carui model este prevazut in anexa nr. 8 in 3 exemplare, care se distribuie astfel:

 

a) exemplarul nr. 1, la Centrul National;

 

b) exemplarul nr. 2, la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti;

 

c) exemplarul nr. 3, la persoana auditata.

 

(2) Referatul de supraveghere se comunica persoanei auditate si Centrului National, dupa caz, in termen de 15 zile de la data incheierii auditului de supraveghere.

 

CAPITOLUL IV

 

Suspendarea, retragerea si anularea autorizatiei

 

Art. 12. - (1) In cazul in care, in urma analizarii referatului de supraveghere, se constata ca persoana auditata nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei, altele decat cele care atrag retragerea acesteia, Centrul National, prin structura de autorizare, intocmeste un raport de suspendare a autorizatiei.

 

(2) Raportul de suspendare a autorizatiei cuprinde:

 

a) abaterile constatate;

 

b) dispozitia de suspendare a autorizatiei;

 

c) atentionarea persoanei auditate ca in termen de cel mult 30 de zile de la comunicare sa remedieze abaterile constatate;

 

d) cai de atac.

 

(3) Raportul de suspendare se vizeaza de catre seful structurii de autorizare si se aproba de catre seful Centrului National.

 

(4) Raportul de suspendare se intocmeste in 3 exemplare, in termen de 10 zile de la data inregistrarii referatului de supraveghere la Centrul National, si se comunica in termen de 5 zile de la data intocmirii acestuia:

 

a) persoanei auditate;

 

b) inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti.

 

Art. 13. - Suspendarea autorizatiei inceteaza daca, in termenul comunicat, persoana autorizata face dovada indeplinirii conditiilor de autorizare, prin depunerea la Centrul National a unor documente in acest sens.

 

Art. 14. - Autorizatia se retrage daca:

 

a) se constata efectuarea lucrarilor autorizate cu produse necertificate, neagrementate tehnic si/sau fara marcaj CE;

 

b) se constata efectuarea lucrarilor autorizate cu alt personal decat cel nominalizat in lista depusa potrivit art. 5 alin. (1) lit. c);

 

c) persoanele autorizate impiedica ori se sustrag de la efectuarea auditului;

 

d) in termen de un an, autorizatia a fost suspendata de doua ori;

 

e) se constata ca persoana autorizata, pe perioada suspendarii, efectueaza lucrari in domeniul in care este autorizata;

 

f) nu se face dovada indeplinirii conditiilor de autorizare, in termenul comunicat cu ocazia suspendarii.

 

Art. 15. - (1) In cazul in care in urma analizarii referatului de supraveghere se constata existenta uneia/unora din situatiile prevazute la art. 14, Centrul National, prin structura de autorizare, intocmeste un raport de retragere a autorizatiei.

 

(2) Raportul de retragere a autorizatiei cuprinde:

 

a) abaterile constatate;

 

b) dispozitia de retragere a autorizatiei;

 

c) cai de atac.

 

(3) Raportul de retragere se vizeaza de catre seful structurii de autorizare si se aproba de catre seful Centrului National.

 

(4) Raportul de retragere se intocmeste in 3 exemplare, in termen de 10 zile de la data inregistrarii referatului de supraveghere la Centrul National, si se comunica in termen de 5 zile de la data intocmirii acestuia:

 

a) persoanei auditate;

 

b) inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti.

 

Art. 16. - (1) Persoana careia i-a fost retrasa autorizatia poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la data retragerii autorizatiei anterioare.

 

(2) In cazul in care persoana solicita o noua autorizare fara respectarea termenului prevazut la alin. (1), cererea se respinge ca prematura.

 

(3) Persoana careia i-a fost retrasa de doua ori autorizatia nu mai poate solicita o noua autorizare.

 

CAPITOLUL V

 

Preschimbarea autorizatiilor

 

Art. 17. - (1) Preschimbarea autorizatiilor intervine in urmatoarele situatii:

 

a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei autorizate;

 

c) la schimbarea sediului social/profesional al persoanei autorizate.

 

(2) In vederea preschimbarii autorizatiei, persoanele trebuie sa depuna la Centrul National urmatoarele documente:

 

a) cerere de preschimbare a autorizatiei, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 9;

 

b) autorizatia in original;

 

c) documente care justifica necesitatea preschimbarii autorizatiei.

 

CAPITOLUL VI

 

Libera circulatie a serviciilor

 

Art. 18. - (1) Persoanele autorizate stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot sa efectueze lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la art. 1 alin. (2), in regim transfrontalier in Romania numai dupa notificarea prealabila a Centrului National pentru fiecare lucrare, conform modelului prevazut in anexa nr. 10.

 

(2) Persoanele autorizate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot sa efectueze lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent in Romania numai dupa notificarea prealabila a Centrului National, conform modelului prevazut in anexa nr. 11. Notificarea trebuie insotita de urmatoarele documente:

 

a) actul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie;

 

b) autorizatia emisa de statul emitent, in copie si in traducere autorizata;

 

c) lista cu personalul care detine certificate de competenta profesionala corespunzatoare, semnata si stampilata de persoana autorizata;

 

d) certificate de competenta profesionala sau documente similare emise de autoritati dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in copie si in traducere autorizata;

 

e) autorizatie echivalenta ca scop cu autorizatia emisa de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitatilor de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingatoare de incendiu, in cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, in copie si traducere autorizata.

 

Art. 19. - In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, Centrul National contacteaza autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

 

CAPITOLUL VII

 

Obligatii ale persoanei autorizate si cai de atac

 

Art. 20. - Persoanele autorizate au urmatoarele obligatii:

 

a) sa mentina conditiile care au stat la baza autorizarii, pe toata durata existentei autorizatiei;

 

b) sa asigure tinerea la zi a evidentei lucrarilor efectuate, in registre speciale, intocmite conform modelelor prevazute in anexele nr. 12-16;

 

c) sa comunice in scris Centrului National modificarile survenite in conditiile care au stat la baza autorizarii, in termen de 10 zile de la data producerii acestora, prin transmiterea de documente actualizate.

 

Art. 21. - Contestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de suspendare/retragere a autorizatiei se face conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

 

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - (1) Certificatele de atestare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii sunt valabile pana la expirarea termenului de valabilitate.

 

(2) Persoanele care au fost atestate pana la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii trebuie sa respecte conditiile care au stat la baza emiterii certificatelor de atestare.

 

Art. 23. - Verificarea activitatii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si din Centrul National se face de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supraveghere a pietei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

 

Art. 24. - Pentru aplicarea prezentei metodologii Centrul National elaboreaza proceduri specifice, aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

 

Art. 25. - Listele cu persoanele autorizate, precum si cele carora li s-a retras autorizatia se afiseaza si se actualizeaza pe site-ul oficial al Inspectoratului General si al Centrului National si/sau se publica in publicatii de specialitate.

 

Art. 26. - Procedura de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor poate fi indeplinita prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, in termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

 

Art. 27. - Prevederile prezentei metodologii se completeaza cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009.

 

Art. 28. - Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezenta metodologie.

 

Ultimele articole

Anuarul Firmelor de Securitate 2023

AFS 2023_coperta1

Testimoniale

Dan Alistar, director general Alistar Security: “Portalului securitatesiprotectie.ro ii urez mult succes in promovarea industriei, in educarea publicului si in cresterea audientei.”

Valeria Bianu, consultant Sectia Comerciala a Ambasadei Suediei: "Dorim sa multumim si sa felicitam echipa Klaus Media Press pentru promptitudinea si profesionalismul cu care ne-au sprijinit in proiectul nostru! Speram ca acesta sa prinda viata si, astfel, sa avem ocazia sa colaboram impreuna cu echipa Klaus Media Press si pe mai departe! Felicitari, avem nevoie de profesionisti ca dvs!"

Mariana Morar, director Morar Paza si Protectie: "Anuarul Firmelor de Securitate si portalul www.securitatesiprotectie.ro sunt doua produse media utile si necesare pe piata de securitate privata din Romania"

Abonare la newsletter

Avem 7 vizitatori și niciun membru online